EEN KANTOORRUIMTE HUREN BIJ ONS BEDRIJVEN CENTRUM KANAALZONE TE ZELZATE

 

WELKOM BIJ HET BEDRIJVENCENTRUM KANAALZONE TE ZELZATE

 

Ons doel is er op gericht ons schitterend gebouw met fexibel aan te passen kantoorruimten te verhuren. Dit doen wij door onze beschikbare kantoren op een zodanige manier te verhuren dat er sprake is van een gevarieerd en pluriforme bezetting van ondernemers.
Wij denken hierbij aan bedrijven of bedrijfjes die al of niet als startende ondernemers kantoorruimten zoeken en bijvoorbeeld actief zijn in de verzekeringsbranche, de bouwwereld, boekhoud- en administratiekantoren, uitzendorganisaties, transportorganisaties,  advocatenkantoren, nationaal en internationaal werkende verkooporganisaties, outplacement offices en organisaties die zowel op kleinschalig als op grotere schaal bedrijfsopleidingen, seminars en trainingen organiseren.

Kortom wij willen met ons gebouw en de ondernemers die bij ons een kantoorruimte huren een dwarsdoorsnede zijn van een multi-functionele ondernemerscultuur.

 

Ligging

Het Bedrijven Centrum Kanaalzone is gevestigd te Zelzate in
de provincie Oost-Vlaanderen en is gelegen aan de rand van
de  economisch gouden driehoek Antwerpen – Brussel – Gent.
Er is sprake van een optimale bereikbaarheid via de E34 die loopt van Antwerpen naar Brugge en zo verder naar de kuststreek. De R4 zorgt voor een rechtstreekse
verbinding naar Gent, Brussel en de rest van Vlaanderen.   
Zelzate grenst tevens aan het in Nederland gelegen
Zeeuws Vlaanderen. Door de tunnelverbindingen onder de
Westerschelde en de Liefkenshoek tunnel wordt hiermee
voorzien in een directe aansluiting met de noordelijker
gelegen economische concentraties van wereldhavensteden
zoals o.a. Rotterdam. 

Het kanaal van Gent naar Terneuzen, waaraan Zelzate is gelegen, heeft ervoor gezorgd dat een zeer groot aantal kleine, middelgrote en grote bedrijven zich hier hebben gevestigd en door de eeuwen heen een aansluiting hebben gevonden met de rest van de wereld. Daarom is deze ligging en het juist hier huren van kantoorruimte een uitstekende keuze om  uw bedrijfsmatige activiteiten te ontplooien.

 

Onze sterke punten

Bij het aanbieden van kantoorruimte zijn onze sterke troeven:
* de flexibel aan te passen kantoorruimten en kantoren op maat
* de aanwezige vergader- en conferentiemogelijkheden
* de aanwezige infrastructuur
* een professionele en stimulerende werkomgeving
* de aanwezigheid van een groot aantal professionele bedrijven die naast je eigen     deur ook een kantoor in ons gebouw hebben gehuurd
* wij kennen flexibele overeenkomsten en en er dus geen sprake van zwaarwegende  en lanlopende verplichtingen

Met andere woorden:

 

Met de mogelijkheden die het BC Kanaalzone de (jonge) ondernemer te bieden heeft kan men gerust spreken van het opstomen naar uw eigen zakelijke succes.